Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Konferenční příspěvek

Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům:

  • trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti a jejich stíhání ve starověku a středověku,
  • zakotvení trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v moderních kodifikacích do roku 1989,
  • stíhání trestných činů proti svobodě v ČR a SR v současnosti (např. loupež, vydírání, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, omezování svobody vyznání či porušování domovní svobody),
  • stíhání trestných činů proti lidské důstojnosti v ČR a SR v současnosti (např. znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí či šíření pornografie),
  • právní úprava trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích
  • zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případně pouze o jeho písemné publikaci. Je možná i pasivní účast. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konference zájem, existuje možnost po projednání navrhovaného tématu s organizátory uveřejnit zaslaný příspěvek v konferenčním sborníku. Konference se bude možné zúčastnit i distanční formou přes MS Teams.

Přihlášku na konferenci v aktivní či pasivní formě či přihlášku příspěvku bylo nutné zaslat do 1. června 2023.

Konferenční příspěvky, včetně krátkého summary v anglickém jazyce a anglického názvu, je nutné vložit v elektronické podobě do konferenčního systému PrF MU

Pokyny pro zpracování příspěvků z konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.