Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Trestné činy proti svobodě 
a lidské důstojnosti včera a dnes

středa 6. září 2023

Konference Katedry dějin státu a práva a Katedry trestního práva
Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

  • Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které směřují proti svobodě a lidské důstojnosti jedince (dnes hlava II. a III. trestního zákoníku). Uvedená jednání náleží k těm protiprávním činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, přičemž způsob sankcionování takového jednání, ale i jeho vymezení jako takové, se v průběhu věků samozřejmě měnily. Tento vývoj lze tak velmi dobře vysledovat.

    Naše konference volně naváže na pět velice úspěšných konferencí, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.