Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program

Sekce historickoprávní

místnost 109

8:30 - 8:55 

Registrace účastníků historickoprávní sekce

8:55 - 9:00

Zahájení historickoprávní sekce
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta,
Katedra dějin státu a práva

9:00 - 9:15 Ako múdrosť nebola schopná nasledovať dobro alebo obrana Sokratova
Mgr. et Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. (Univerzita Mateje Bela, Právnická fakulta)
9:15 - 9:30 Zotročenie nepriateľa v spravodlivej vojne z pohľadu Salamanskej školy
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Ph.D., JUDr. PhDr. Marek Prudovič (Trnavská univerzita v Trnavě,
Právnická fakulta, Katedra dějin práva)
9:30 - 9:45 Delikt hanění v právní praxi středověkého a raně novověkého brněnského městského práva
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
9:45 - 10:00 Sexuálne trestné činy v praxi oravského sedriálneho súdu v 18. storočí
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, Katedra dějin práva)
10:00 - 10:30 Diskuse
10:30 - 11:00 Občerstvení
11:00 - 11:15 Obchodovanie s ľuďmi na území súčasnej Slovenskej republiky a Českej republiky v
historickom a právnom kontexte
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. (Univerzita Mateje Bela, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
11:15 - 11:30 Případ Alexandra Serekeše – trestný čin znásilnění před soudem čs. legií v Rusku
Mgr. Jakub Novák (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
11:30 - 11:45 Proces s Karl Hermannem Frankem
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Oddělení moderních transnacionálních a
intelektuálních dějin)
11:45 - 12:00 Trestný čin pohlavního styku s osobou stejného pohlaví v socialistickém Československu
Mgr. Milan Dobeš (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
12:00 - 12:30 Diskuse
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 13:45 Stárnoucí pedofilní delikventi v socialistickém Československu
Mgr. Andrea Bělehradová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra sociologie)
13:45 - 14:00 Trestanie sexuálnych trestných činov spáchaných v čase vojny
JUDr. Alexandra Letková, PhD. (Univerzita Mateje Bela, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva)
14:00 - 14:15 Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti v islámském právu
JUDr. Petr Osina, Ph.D. (Univerzita Palackého, Právnická fakulta)
14:15 - 14:30 Omezování svobody vyznání, zákony proti rouhání a náboženský hate crime v současné diskuzi
ThDr. Petr Jan Vinš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta; Universität Bern)
14:30 - 15:00 Diskuse
15:00 - 15:05
Ukončení historickoprávní sekce

Sekce trestněprávní

místnost 136

8:30 - 8:55 

Registrace účastníků trestněprávní sekce

8:55 - 9:00

Zahájení trestněprávní sekce
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva)

9:00 - 9:15

Obmedzenie slobody vyznania v historickom a inkvizičnom kontexte
doc. JUDr. Eva Szabová PhD., doc. JUDr. Jan Šanta, PhD., LL.M, MBA (Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminologie)

9:15 - 9:30

Legitimní meze obrany občana nejen proti zneužití shromažďovacího práva
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.)

9:30 - 9:45

Loupež a vydírání – opomíjené aplikační problémy
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)

9:45 - 10:00

Trestný čin vydierania
JUDr. Attila Fodor (Univerzita Mateje Bela, Právnická fakulta)

10:00 - 10:30

Diskuse

10:30 - 11:00

Občerstvení (místnost 109)

11:00 - 11:15

Trestný čin svěření dítěte do moci jiného v aktuálních souvislostech
JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze)

11:15 - 11:30

K některým problematickým aspektům trestného činu navazování nedovolených kontaktů
s dítětem
JUDr. Pavel Borčevský, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze, Katedra trestního práva)

11:30 - 11:45

Zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody de lege lata
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická)

11:45 - 12:00

Kriminální historie pachatelů závažného sexuálního násilí v ČR
JUDr. Petr Zeman, Ph.D., PhDr. Šárka Blatníková (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

12:00 - 12:30

Diskuse

12:30 - 13:30

Oběd (místnost 109)

13:30 - 13:45

Pohlavní zneužití – podstatné aspekty jeho trestnosti a trestání
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LLM., JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (Masarykova univerzita,
Právnická fakulta, Katedra trestního práva)

13:45 - 14:00

Je potrebná zmena konceptu definície znásilnenia?
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, kriminologie a kriminalistiky)

14:00 - 14:15

Trestněprávní úskalí aplikací pro konsenzuální sexuální styk
Renata Okáčová (Právnická fakulta, Masarykova univerzita)

14:15 - 14:30

Znásilnenie handicapovanej osoby v kontexte aktuálneho legislatívneho a aplikačného vývoja
JUDr. Karin Vrtíková, PhD., JUDr. Ivana Mokrá, kpt. JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M (Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminologie)

14:30 - 15:00

Diskuse

15:00 - 15:15

Znásilnenie transrodových osôb v kontexte slovenskej trestnoprávnej úpravy
Mgr. Tomáš Široký (Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a
kriminologie)

15:15 - 15:30

K výši finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou trestnými činy proti
svobodě

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)

15:30 - 15:45

Trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia v Slovenskej republike v kontexte legislatívnych zmien
JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, Katedra
trestního práva, kriminologie a kriminalistiky)

15:45 - 16:00

Násilné trestné činy a ich forenznopsychologické posudzovanie
JUDr. Martina Kerekešová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta)

16:00 - 16:15

Trestný čin vydierania v trestnom zákone Slovenskej republiky, jeho formy, spôsoby odhaľovania a dokazovania
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. (Krajská prokuratúra Bratislava) 

16:15 - 16:45

Diskuse

16:45 - 16:50

Ukončení trestněprávní sekce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.